Leita Bbliuni
Vka leiting        Leitihjlp

       Nggja Testamenti        Gamla Testamenti
Gamla Testamenti
Fyrra Krnikubk
Kapittul 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 dam, Set, Enos,
2 Kenan, Mahalalel, Jered,
3 Enok, Metusalem, Lemek,
4 Na, Sem, Kam og Jafet.
5 Synir Jafet vru Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek og Tiras.
6 Synir Gomer vru Askenaz, Rifat og Togarma.
7 Synir Javan vru Elisa, Tarsisa, Kittar og Rodanitar.
8 Synir Kam vru Kus, Mizrajim, Put og Knaan.
9 Synir Kus vru Seba, Havila, Sabta, Raema og Sabteka. Synir Raema vru Sjeba og Dedan.
10 Kus fekk son, i t Nimrod; hann var hin fyrsti, i fekk veldi jrini.
11 Mizrajim var ttarfair Luda, Anama, Lehaba, Naftua,
12 Patrusa, Kaslua, - sum Filistarar eru ttair fr - og Kaftora.
13 Knaan var fair Zidon - sum var hin frumborni hansara - og Het;
14 fr honum eru eisini ttair Jebusitar, Amoritar, Girgasitar,
15 Hevitar, Arkitar, Sinitar,
16 Arvaditar, Zemaritar og Hamatitar.
17 Synir Sem vru Elam, Assur, Arpaksad, Lud, ram, Uz, Hul, Geter og Mesek.
18 Arpaksad fekk ein son, Sala, og Sala fekk ein son, Eber.
19 Eber fekk tveir synir; annar t Peleg, t dgum hansara spjaddust menniskjuni um jrina; og brir hansara t Joktan.
20 Joktan var fair Almodad, Salef, Hazarmavet, Jara,
21 Hadoram, Uzal, Dikla,
22 Ebal, Abimael, Sjeba,
23 Ofir, Havila og Jobab. Allir hesir vru synir Joktan.
24 Sem, Arpaksad, Sala,
25 Eber, Peleg, Reu,
26 Serug, Nakor, Tara,
27 bram, ta er braham.
28 Synir braham vru sakur og smael.
29 Hesar eru ttir teirra: Nebajot, hin frumborni smaels, Kedar, Adbeel, Mibsam,
30 Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema,
31 Jetur, Nafis og Kedma. Hetta vru synir smael.
32 Synirnir, i Ketura, hjkona braham, tti, vru Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak og Sua. Synir Joksan vru Sjeba og Dedan.
33 Synir Midjan vru Efa, Efer, Hanok, Abida og Eldaa. Allir hesir vru synir Keturu.
34 braham fekk sonin sak. Synir sak vru Esau og srael.
35 Synir Esau vru Elifaz, Reuel, Jeus, Jaelam og Kora.
36 Synir Elifaz vru Teman, Omar, Zefi, Gatam, Kenaz, Timna og Amalek.
37 Synir Reuel vru Nahat, Zera, Samma og Mizza.
38 Synir Seir vru Lotan, Sobal, Zibeon, Ana, Dison, Ezer og Disan.
39 Synir Lotan vru Hori og Homam, og systir Lotan var Timna.
40 Synir Sobal vru Aljan, Manahat, Ebal, Sefi og Onam. Synir Zibeon vru Aja og Ana.
41 Sonur Ana var Dison. Synir Dison vru Hamran, Esban, Jitran og Keran.
42 Synir Ezer vru Bilhan, Zaavan og Jaakan. Synir Disan vru Uz og Aran.
43 Kongarnir, i strdu Edomslandi, renn sraelsmenn fingu kongar, vru hesir: Bela, sonur Beor; bur hansara t Dinhaba.
44 Ti Bela doyi, tk Jobab r Bozra, sonur Zera, rki eftir hann.
45 Ti Jobab doyi, tk Husam r Temanitalandi rki eftir hann.
46 Ti Husam doyi, tk Hadad, sonur Bedad, rki eftir hann; ta var hann, i vann sigur Midjanitum Mabsmark; bur hansara t Avit.
47 Ti Hadad doyi, tk Samla r Masreka rki eftir hann.
48 Ti Samla doyi, tk Saul r Rehobot vi nna rki eftir hann.
49 Ti Saul doyi, tk Baal-Hanan, sonur Akbor, rki eftir hann.
50 Ti Baal-Hanan doyi, tk Hadad rki eftir hann; bur hansara t Pai, og kona hansara t Mehetabel; hon var dttir Matred, dttur Mezahab.
51 So doyi Hadad. ttarhvdingar Edoms vru: Hvdingarnir Timna, Alja, Jetet,
52 Oholibama, Ela, Pinon,
53 Kenaz, Teman, Mibzar,
54 Magdiel og Iram. - Hetta vru ttarhvdingar Edoms.